เลือกภาษา:
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Program : Classic อายุน้อยกว่า 30 ปี

Classic อายุน้อยกว่า 30 ปี (ตรวจ 15 รายการ)
ราคาพิเศษ 2,900 บาท
(ราคาปกติ 5,835 บาท)

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 4. ตรวจปัสสาวะ UA
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 10. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 11. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 13. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 14. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 15. คูปองอาหารว่าง Food Coupon

*กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง*
 
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

Program : Gold อายุ 30-40 ปี

Gold ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี (ตรวจ 25 รายการ)
ราคาพิเศษ 4,900 บาท
(ราคาปกติ 9,200 บาท)

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
 3. ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
 4. ตรวจวัดความดันลูกตา
 5. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจปัสสาวะ UA
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจหาค่าน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง HbA1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 15. ตรวจการทำงานของไต BUN
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 22. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 23. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 24. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 25. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเกาต์ Uric Acid
 26. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 27. คูปองอาหารว่าง Food Coupon

*กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง*
 
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

Program : Gold Plus ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

Gold Plus ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป (ตรวจ 32 รายการ)
ราคาพิเศษ 10,900 บาท
(ราคาปกติ 19,760 บาท)

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
 3. ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
 4. ตรวจวัดความดันลูกตา
 5. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจปัสสาวะ UA
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจหาค่าน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง HbA1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 15. ตรวจการทำงานของไต BUN
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 22. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 23. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 24. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 25. ตรวจการทำงานของตับ GGT
 26. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเกาต์ Uric Acid
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 29. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 30. ตรวจอุจจาระ Stool Exam and Occult blood
 31. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน (กระดูกสะโพก และกระดูกสันหลัง) BMD
 32. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
 33. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 34. คูปองอาหารว่าง Food Coupon

*กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง*
 
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

Program : Gold Plus หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

Gold Plus หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป (ตรวจ 31 รายการ)
ราคาพิเศษ 9,900 บาท
(ราคาปกติ 18,740 บาท)

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
 3. ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
 4. ตรวจวัดความดันลูกตา
 5. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจปัสสาวะ UA
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจหาค่าน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง HbA1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 15. ตรวจการทำงานของไต BUN
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 22. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 23. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 24. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 25. ตรวจการทำงานของตับ GGT
 26. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเกาต์ Uric Acid
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 29. ตรวจอุจจาระ Stool Exam and Occult blood
 30. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน (กระดูกสะโพก และกระดูกสันหลัง) BMD
 31. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
 32. ค่าบริการ Hospital Service
 33. คูปองอาหารว่าง Food Coupon

*กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง*
 
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

Program : Diamond ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

Diamond ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป (ตรวจ 40 รายการ)
ราคาพิเศษ 14,900 บาท
(ราคาปกติ 24,900 บาท)


 
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
 3. ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
 4. ตรวจวัดความดันลูกตา
 5. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจปัสสาวะ UA
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจหาค่าน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง HbA1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 15. ตรวจการทำงานของไต BUN
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 22. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 23. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 24. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 25. ตรวจการทำงานของตับ GGT
 26. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเกาต์ Uric Acid
 27. ตรวจหาระดับแคลเซียม Calcium
 28. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg
 29. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs
 30. ตรวจหาประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBc
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 32. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 33. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 34. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
 35. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FreeT3
 36. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FreeT4
 37. ตรวจอุจจาระ Stool Exam and Occult blood
 38. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน (กระดูกสะโพก และกระดูกสันหลัง) BMD
 39. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
 40. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
 41. ค่าบริการ Hospital Service
 42. คูปองอาหารว่าง Food Coupon
*กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง*
 
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

Program : Diamond หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

 Diamond หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป (ตรวจ 40 รายการ)
ราคาพิเศษ 18,900 บาท
(ราคาปกติ 28,680 บาท)

 
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
 3. ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
 4. ตรวจวัดความดันลูกตา
 5. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจปัสสาวะ UA
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจหาค่าน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง HbA1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 15. ตรวจการทำงานของไต BUN
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 22. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 23. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 24. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 25. ตรวจการทำงานของตับ GGT
 26. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเกาต์ Uric Acid
 27. ตรวจหาระดับแคลเซียม Calcium
 28. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg
 29. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs
 30. ตรวจหาประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBc
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 32. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 33. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
 34. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FreeT3
 35. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FreeT4
 36. ตรวจอุจจาระ Stool Exam and Occult blood
 37. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram and Ultrasound
 38. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน (กระดูกสะโพก และกระดูกสันหลัง) BMD
 39. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
 40. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
 41. ค่าบริการ Hospital Service
 42. คูปองอาหารว่าง Food Coupon
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.


 
กิจกรรม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์นอกสถานที่

ความรู้เพื่อสุขภาพ

แนะแนวทางห่างไกลโรคฮิต “Office Syndrome” คุกคาม

คลิปความรู้

ปวดเข่าแบบนี้หรือจะเป็นข้อเข่าเสื่อม

ธนบุรี ทวีวัฒนา

สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้

ความประทับใจของผู้ใช้บริการ

แชร์ประสบการณ์ความประทับใจมาก กับ จนท.ฉุกเฉิน รพ.ธนบุรี2นี้ เราเป็นผู้ป่วยอาการหนัก ที่มีเลือดออกในสมอง ฉีดสีแล้วไม่เห็นรอยเลือดออก อาการเราหนักมาก เลยต้องส่งไป รพ.ตามสิทธิ์ บัตรทองเราก่อน จนท.รีบทำเรื่องส่งตัวไปหลาย รพ.มากๆๆ เนื่องจากเรามีโควิด เชื้อตาย ทำให้ไม่มีที่ไหนรับเราเลย คนเราได้ยินเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพูดว่า อาจารย์หมอโทรคุยแล้วให้ส่งไป รพ.วชิระได้แล้ว จนท.ห้องฉุกเฉิน ทำเรื่องทำเอกสาร พร้อมรถ มาส่งที่ รพ วชิระ แต่เอกสารก็ยังไม่ครบ เราได้ยิน จนท.รพ.ธนบุรี คุยกับสามีเราว่าพี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวผม ทำเอกสารให้พี่เสร็จให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับ ตอนนี้เราอาการดีขึ้นมากๆ จึงอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน รพ.ธนบุรี2เป็นอย่างมาก เราไม่รู้ชื่อ รู้แต่ว่าเป็นน้องผู้ชายตัวเล็กๆและน้องผู้หญิง และขอบคุณอาจารย์หมอที่ช่วยประสานงาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินวันนั้นทุกๆคนมากๆคะ ประทับใจและซาบซึ้งมากเลยคะ

Pichayapa Mee Maithong
หน่วยงานที่ชื่นชม ห้องฉุกเฉิน
วัน-เดือน-ปี ที่ให้บริการ 23 มกราคม 2566

 • คลินิกตา
 • ศูนย์หัวใจ
 • แผนกทันตกรรม
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
 • คลินิกกุมารเวช