เลือกภาษา:
แผนที่ Google Map
ท่านสามารถเขียน ชมเชย, ร้องเรียน, เสนอแนะ, สอบถามปัญหาสุขภาพ, อื่นๆ จากช่องทางด้านล่างนี้ได้ เพื่อติดต่อกับเราโดยตรง
*

โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

: 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
0-2487-2100 (100 คู่สาย) สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โทร. 1645 กด 2 ต่อ 1111
การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 123 , 124 , 149 , ปอ.170 , ปอ.515 , ปอ.539 , ปอ.79 , ปอ.388 การเดินทางด้วย BTS สถานีบางหว้า และต่อรถแท็กซี่.shop-other-en