เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช และ คลินิกสุขภาพเด็กดี
อาคาร 2 ชั้น 2

วันและเวลาเปิดให้บริการ

คลินิกกุมารเวช : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 20.00 น. 
คลินิกสุขภาพเด็กดี : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 __________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5228, 5229
คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงอายุ 14 ปีโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขารวมถึงทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจนเด็ก ๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ รวมทั้งการรับวัคซีนที่คลินิกเด็กดี และมีหอผู้ป่วยสำหรับเด็กโดยเฉพาะให้บริการเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

รายชื่อแพทย์
พญ.วิมล ทัศนียพันธ์

พญ.วิมล ทัศนียพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / พฤหัสบดี 07.30 - 17.00 น.
พญ.นฤมล เบญจาภิบาล

พญ.นฤมล เบญจาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 07.30 - 16.30 น. / อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
นพ.อภินันท์ จิรจริต

นพ.อภินันท์ จิรจริต

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 09.00 - 20.00 น. / อังคาร 07.30 - 17.00 น. / พุธ - พฤหัส 08.00 - 17.00 น. / ศุกร์ 08.00 - 16.00 น. / อาทิตย์ 10.00 - 19.00 น.
พญ.รุ่งอรุณ ธาราทิพยกุล

พญ.รุ่งอรุณ ธาราทิพยกุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 09.00 - 17.00 น. / อังคาร 08.30 - 14.00 น. / พุธ 08.30 - 20.00 น. / ศุกร์ 09.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล

พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. / พุธ 07.30 - 17.00 น. / ศุกร์ 07.30 - 16.30 น.
พญ.อรนุช เจริญก่อบุญมา

พญ.อรนุช เจริญก่อบุญมา

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 20.00 น.
พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 20.00 น. / พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 14.00 - 17.00 น. ***กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ***
ผศ.นพ. สำรวย  ไตรติลานันท์

ผศ.นพ. สำรวย ไตรติลานันท์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : เสาร์ - อาทิตย์ 12.00 - 17.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ.อิสรีย์  ลีลายุวัฒนกุล

พญ.อิสรีย์ ลีลายุวัฒนกุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : จ. 09.00 - 17.00 น. / อ. 08.00 - 20.00 น. / พ. 08.00 - 17.00 น. / พฤ. 10.00 - 20.00 น. / ศ. 09.00 - 18.00 น. / ส.10.00 - 18.00 น.
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : พฤหัส,เสาร์ 17.30 - 19.00 น. (งดออกตรวจชั่วคราว วันที่ 6 มิ.ย. - 4 ก.ค. 67) ***กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ***
พญ.ประภาศิริ  สิงห์วิจารณ์

พญ.ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์

ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
ศ.คลินิก นพ. ธราธิป โคละทัต

ศ.คลินิก นพ. ธราธิป โคละทัต

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
เวลาออกตรวจ : จันทร์,พฤหัสบดี 18.00 - 19.30 น. ***กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ***
พญ.กุลธิดา สูงสว่าง

พญ.กุลธิดา สูงสว่าง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 18.00 - 20.00 น.
พญ.สุพิชญา  จึงจิตรักษ์

พญ.สุพิชญา จึงจิตรักษ์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.30-12.30 น. ***กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ***
พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์

พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เวลาออกตรวจ : อังคาร 18.00 - 20.00 น.
พญ.รตนาฏ รักษ์พลเมือง

พญ.รตนาฏ รักษ์พลเมือง

ความชำนาญพิเศษ : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
นพ.สุพิชชา  ปัจมนตรี

นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี

ความชำนาญพิเศษ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น.
ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง

ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น.
พญ.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

พญ.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
พญ.กวิตา ตรีเมธา

พญ.กวิตา ตรีเมธา

ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
พญ.นิอร บุญเผื่อน

พญ.นิอร บุญเผื่อน

ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ศาสตร์ตจวิทยา(โรคผิวหนัง)
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 11.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์  อ่านเปรื่อง

ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์ อ่านเปรื่อง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
ผศ.พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ผศ.พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
คุณพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่

คุณพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่

ความชำนาญพิเศษ : ผู้ให้ความรู้เบาหวาน
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
พญ.พีรดา พงศกรกุลชาติ

พญ.พีรดา พงศกรกุลชาติ

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
พญ.นฤภร เกษมลาวัณย์

พญ.นฤภร เกษมลาวัณย์

ความชำนาญพิเศษ : พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
พญ.พาขวัญ เลาหทัย

พญ.พาขวัญ เลาหทัย

ความชำนาญพิเศษ : โภชนาการเด็ก
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 13.00 - 17.00 น. (เริ่มออกตรวจวันที่ 13 กรกฎาคม 2567)