เลือกภาษา:
ความประทับใจ

ครอบครัวคุณยายสุภา เจริญรัถ

ผู้ใช้บริการ ICU, WARD3

..

ผู้ใช้บริการ ฝ่ายการพยาบาล

คุณวรรณวิภา ทองสถิตย์

ผู้ใช้บริการ ศัลยกรรม

Kanchana Sanolarn

ผู้ใช้บริการ คลินิกเด็ก

Somboon Yingsthaporn-anan

ผู้ใช้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Supattra Tiger Denim

ผู้ใช้บริการ คลินิกสูติ-นรีเวช

คำติชม มาจากผู้ใช้บริการ Facebook

ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลธนบุรี 2

คุณ Thatthong Khemglad

ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลธนบุรี 2

Mr.Charles Jeremy

ผู้ใช้บริการ กายภาพบำบัด