เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

บริการของคลินิก/ศูนย์

    เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดย นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้มีอาการ ปวด ตึง กล้ามเนื้อ หรือ ข้อต่อต่างๆของร่างกาย , ผู้ที่มีอาการแขน ขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง , ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ , ผู้ที่มีปัญหาโครงสร้างของร่างกาย , ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย , นักกีฬาที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา , ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ , ผู้ป่วยมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และเด็กที่มีพัฒนาการช้าโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาด้วยการดัดดึง จัดกระดูกสันหลังและข้อต่อ และการรักษาด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ผู้รับบริการ

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 

- ห้อง Cervical / Pelvic Traction = 3 ห้อง

- ห้อง Treatment = 3 ห้อง

- ห้องออกกำลังกาย = เครื่องมือออกกำลังกาย + ราวฝึกยืน – เดิน 1 ห้อง

- เตียงออกกำลังกาย 1 ห้อง

 

ผ่านการรับรองและรางวัลที่ได้รับ

 

- ประกาศนียบัตรการอบรมเทคนิคเฉพาะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด

- ผู้ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 

- ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.

- วันนักขัตฤกษ์ 8.00 – 17.00 น.

 

รายชื่อแพทย์
พญ.สุพักตรา เจษฎาภัทรกุล

พญ.สุพักตรา เจษฎาภัทรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวลาออกตรวจ : ส. 9.00-12.00 น.
พญ.กิตติยา เกียรติบำรุงพันธุ์

พญ.กิตติยา เกียรติบำรุงพันธุ์

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวลาออกตรวจ : พฤ.17.00-20.00 น.
s