เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม/ทำแผล
อาคาร 1 ชั้น 1


วันและเวลาเปิดให้บริการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 24.00 น.
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 1006, 1406

 


บริการของคลินิก/ศูนย์

1.โรคทางศัลยกรรมทั่วไป
   1.1 ตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ
   1.2 ตรวจรักษาผ่าตัดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ
   1.3 ตรวจรักษาและผ่าตัด โรคของอวัยวะในช่องท้อง ทางเดินอาหารทั้งระบบ เช่น กระเพาะอาหาร ตับ ม้าม
   1.4 ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี และผ่าตัดผ่านกล้อง
   1.5 ตรวจรักษาผ่าตัดโรคของช่องอก
2.มีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม
   - แพทย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น ริดสีดวงทวาร,ถ่ายเป็นเลือด ลำไส้อุดตัน
   - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรคตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
   - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมหลอดเลือด
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทรวงอก
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
1. ห้องตรวจแพทย์ 5 ห้อง
2. เตียงตรวจ + Treatment 4 เตียง
3. ห้องทำแผล 2 ห้อง
4. ห้องหัตถการผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง

รายชื่อแพทย์
นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : อังคาร และ พฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น.
นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : พุธ 19.30 - 20.30 น. / อาทิตย์ 11.30 - 12.30 น.
นพ.วิโรจน์  รักษากุล

นพ.วิโรจน์ รักษากุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.30 - 12.00 น.
นพ.สกลรัฐ  ทิตอร่าม

นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 19.00 น.
นพ.สุกิจ  พิพัฒนมงคล

นพ.สุกิจ พิพัฒนมงคล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 12.00 น.
ผศ.นพ.สมพล  ฤกษ์สมถวิล

ผศ.นพ.สมพล ฤกษ์สมถวิล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
เวลาออกตรวจ : อังคาร และ พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
นพ.ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

นพ.ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 07.00 - 14.00 น.
ผศ.ดร.พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ผศ.ดร.พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 13.30 - 16.00 น. ***ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1***
รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์

รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 13.00 - 15.00 น.
รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล

รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 18.30 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) **กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ**
นพ.วีระเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

นพ.วีระเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - พุธ 08.00 - 17.00 น. / พฤหัสบดี - ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
นพ.สุทัศน์  โชตนะพันธ์

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 12.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 14.00 - 20.00 น.
นพ.ณัฐพล สันตระกูล

นพ.ณัฐพล สันตระกูล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.30 - 20.00 น. / พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
นพ.อัจนา ศิวะเดชาเทพ

นพ.อัจนา ศิวะเดชาเทพ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น.
นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 12.30 - 20.00 น.
พญ.ธนิดา เจนบวรกิจ

พญ.ธนิดา เจนบวรกิจ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 08.00 - 12.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
พญ.ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

พญ.ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 19.30 น. / อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.
พญ.มนัญญา ภัทรวิตตากร

พญ.มนัญญา ภัทรวิตตากร

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. ***ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1***
นพ.อธิเชฐ  แสวงเจริญ

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 19.30 น. / พฤหัสบดี 14.00 - 16.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นพ.ทัศนะ  นภาพงศ์สุริยา

นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : จันทร์ และศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร

พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 11.00 น.
นพ.คงพล ตั้งปนิธานดี

นพ.คงพล ตั้งปนิธานดี

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วน
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 13.00 - 17.00 น. / อาทิตย์ 11.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นพ.พงศ์สิน พิชิตการค้า

นพ.พงศ์สิน พิชิตการค้า

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 12.00 - 17.00 น.
พญ.พิรัฐิมา วชิรปราการสกุล

พญ.พิรัฐิมา วชิรปราการสกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 20.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4,5 ของเดือน) ***ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1***
ผศ.นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล

ผศ.นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ด้านสมรรถภาพชาย และการรักษาภาวะปัสสาวะผิดปกติ
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.30 - 19.00 น.
นพ.กฤษดา  กองสวัสดิ์

นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องและผ่าตัดโรคอ้วน
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต์

พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. / ศุกร์ 08.00 - 20.00 น. / เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย

ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 07.30 - 08.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นพ.ธนพล เค้าคุณากร

นพ.ธนพล เค้าคุณากร

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : แพทย์ Consult
นพ.กิตติธัช บรรจงลีลาหงส์

นพ.กิตติธัช บรรจงลีลาหงส์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 – 20.00 น.
ดร.นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์

ดร.นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.30 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ) / เสาร์ 17.00 - 18.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) ***ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1***
นพ.วราทร ลำไย

นพ.วราทร ลำไย

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ด้านสมรรถภาพชาย
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 13.00 - 17.00 น.
นพ.วิชชากร สังวาลประกายแสง

นพ.วิชชากร สังวาลประกายแสง

ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 11.30 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
พญ.สุคนธา ตรีฤทธิวิไล

พญ.สุคนธา ตรีฤทธิวิไล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 13.00 - 15.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)