เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกศัลยกรรม

บริการของคลินิก/ศูนย์
1.โรคทางศัลยกรรมทั่วไป
   1.1 ตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ
   1.2 ตรวจรักษาผ่าตัดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ
   1.3 ตรวจรักษาและผ่าตัด โรคของอวัยวะในช่องท้อง ทางเดินอาหารทั้งระบบ เช่น กระเพาะอาหาร ตับ ม้าม
   1.4 ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี และผ่าตัดผ่านกล้อง
   1.5 ตรวจรักษาผ่าตัดโรคของช่องอก
2.มีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม
   - แพทย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น ริดสีดวงทวาร,ถ่ายเป็นเลือด ลำไส้อุดตัน
   - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรคตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
   - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมหลอดเลือด
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทรวงอก
   - แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
1. ห้องตรวจแพทย์ 5 ห้อง
2. เตียงตรวจ + Treatment 4 เตียง
3.ห้องทำแผล 2 ห้อง
4. ห้องหัตถการผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง
วันและเวลาเปิดให้บริการ
- ทุกวัน เวลา 08.00 - 24.00 น.
-โทรศัพท์ 02-4872100 ต่อ 1006,1406


 

รายชื่อแพทย์
นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : อ,พฤ. 18.00-20.00 น.
นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : พ. 10.00-11.30 น. / อา. 11.30-12.30 น.
นพ.วิโรจน์  รักษากุล

นพ.วิโรจน์ รักษากุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.30 - 12.00 น.
นพ.สกลรัฐ  ทิตอร่าม

นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เวลาออกตรวจ : ศ. 17.00-19.00 น.
นพ.สุกิจ  พิพัฒนมงคล

นพ.สุกิจ พิพัฒนมงคล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : จ,อ,พ,พฤ,ศ. 07.00-12.00 น.
ผศ.นพ.สมพล  ฤกษ์สมถวิล

ผศ.นพ.สมพล ฤกษ์สมถวิล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
เวลาออกตรวจ : อ,พฤ. 17.00-20.00 น.
นพ.ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

นพ.ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : อา. 07.00-14.00 น.
ดร.นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์

ดร.นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
เวลาออกตรวจ : อังคาร Wk 1,3 เสาร์ Wk 1,3
ผศ.ดร.พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ผศ.ดร.พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
เวลาออกตรวจ : อา.13.30-16.00 น.
รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์

รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาออกตรวจ : ส. 13.00-15.00 น.
รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล

รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อ. 17.00-20.00 น. (wk 2,4)
นพ.วีระเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

นพ.วีระเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จ-พ 08.00-17.00 น. / พฤ,ศ 07.00-16.00 น.
นพ.สุทัศน์  โชตนะพันธ์

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : พ.17.00-20.00 น./ศ.17.00-20.00 น./ส.12.00-20.00 / อา. 14.00-20.00 น.
นพ.ณัฐพล สันตระกูล

นพ.ณัฐพล สันตระกูล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เวลาออกตรวจ : จ.17.30 - 20.00 น. / พฤ. 17.00-20.00 น.
นพ.อัจนา ศิวะเดชาเทพ

นพ.อัจนา ศิวะเดชาเทพ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : พ.17.00-20.00 น.
นพ.วราทร ลำใย

นพ.วราทร ลำใย

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ด้านสมรรถภาพชาย
เวลาออกตรวจ : ส. 13.00 - 17.00 น.
นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 12:30 - 20:00 น.
พญ.ธนิดา เจนบวรกิจ

พญ.ธนิดา เจนบวรกิจ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : อ.17.00 - 20.00 น. / ส. 08.00 - 12.00 น. (Wk 1,3,5)
พญ.ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

พญ.ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00-19.00 น. / อาทิตย์ 13.00-16.00 น.(Wk 1,3,5)
พญ.มนัญญา ภัทรวิตตากร

พญ.มนัญญา ภัทรวิตตากร

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ
เวลาออกตรวจ : พฤ. 17.00 - 20.00 น. *งดออกตรวจตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566
นพ.อธิเชฐ  แสวงเจริญ

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 11.30 น.
นพ.ทัศนะ  นภาพงศ์สุริยา

นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : จ,ศ 17.00-20.00 น.
พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร

พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
เวลาออกตรวจ : อา. 09.00-11.00 น.
นพ.ปริญญ์ เอธภาวิน

นพ.ปริญญ์ เอธภาวิน

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,4 (11.00-16.00 น.)
นพ.คงพล ตั้งปนิธานดี

นพ.คงพล ตั้งปนิธานดี

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วน
เวลาออกตรวจ : พฤ.13.00-17.00 น. / อาทิตย์ 11.00 - 20.00 น. Wk 1,3,5
นพ.พงศ์สิน พิชิตการค้า

นพ.พงศ์สิน พิชิตการค้า

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : ศุกร์. 12.00 - 17.00 น.
นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม

นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ : -
พญ.พิรัฐิมา วชิรปราการสกุล

พญ.พิรัฐิมา วชิรปราการสกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00-20.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4,5)
ผศ.นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล

ผศ.นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ด้านสมรรถภาพชาย และการรักษาภาวะปัสสาวะผิดปกติ
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.30-19.00 น.
นพ.กฤษดา  กองสวัสดิ์

นพ.กฤษดา กองสวัสดิ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องและผ่าตัดโรคอ้วน
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นพ.ภัคพล บำรุงพืช

นพ.ภัคพล บำรุงพืช

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
เวลาออกตรวจ : 17.00 - 19.30 น.
พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต์

พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จ-ศ 08.00 - 17.00 น. / ส. 07.00 - 12.00 น.
นพ.ปวัน จันท์แสนโรจน์

นพ.ปวัน จันท์แสนโรจน์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ผ่าตัดส่องกล้อง
เวลาออกตรวจ :
พญ.ชลลดา  ครุฑศรี

พญ.ชลลดา ครุฑศรี

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ผ่าตัดส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
เวลาออกตรวจ :
ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย

ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
เวลาออกตรวจ : 07.30 - 08.00 น.
นพ.ธนพล เค้าคุณากร

นพ.ธนพล เค้าคุณากร

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : แพทย์ Consult
s