เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

1.การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

2.บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็งจากพิษสุรา โรคตับแข็ง ไขมันเกาะตับ โรคตับอ่อนอักเสบ ท้องเสีย ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น

3.บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเบื้องต้นของระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

4.บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร

5.การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ในกระเพราะอาหาร

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

1.ห้องตรวจ 2 ห้อง , ห้อง Treatment 1 ห้อง , ห้องสำหรับเตรียมลำไส้(ส่องกล้อง) 2 ห้อง

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์     เวลา 09.00-20.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 09.00-17.00 น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 1150, 1151

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 1

รายชื่อแพทย์
พญ.ทัศนีย์ ศรีประยูร

พญ.ทัศนีย์ ศรีประยูร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : อ. 16.00-20.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.เกศินี ยิ่งเจริญ

พญ.เกศินี ยิ่งเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : (วันเสาร์-วันอาทิตย์ สอบถามที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับอีกครั้ง)
พญ.รังสิมา  เที่ยงเธียรธรรม

พญ.รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เวลาออกตรวจ : จ. 18.00 - 20.00 น. / อา. 09.00 - 12.00 น.
พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์

พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์

ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : อ. 17.00-20.00 น. (wk 2,4) / เสาร์ - อาทิตย์ >> สอบถามวัน-เวลาตรวจได้ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์

นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : จ,อ 09.00-16.00 น./พ. 09.00-20.00 น./พฤ,ศ.09.00-17.00 น./ส,อา(สอบถามวันเวลาตรวจจากศูนย์ GI)
นพ.ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ

นพ.ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ

ความชำนาญพิเศษ : โรคตับ
เวลาออกตรวจ : อา.08.00-17.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3)
นพ.ราชิน ไพบูลย์พร

นพ.ราชิน ไพบูลย์พร

ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : จ. 08.30-20.00 น. / พฤ. 17.00-20.00 น. / ศ. 08.30-16.00 น.
พญ.กานต์  ภูษณสุวรรณศรี

พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : ศ. 17.00-20.00 น.
พญ.หัตถกาญจน์ นวดุรงค์

พญ.หัตถกาญจน์ นวดุรงค์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคตับ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 13.00 น.
นพ.อาลันณ์ จันท์จารุณี

นพ.อาลันณ์ จันท์จารุณี

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 13.00 - 20.00 น.
s