เลือกภาษา:
Program : Diamond หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 Diamond หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป (ตรวจ 40 รายการ)
ราคาพิเศษ 18,900 บาท
(ราคาปกติ 28,680 บาท)

 
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
 3. ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
 4. ตรวจวัดความดันลูกตา
 5. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจปัสสาวะ UA
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจหาค่าน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง HbA1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 12. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 15. ตรวจการทำงานของไต BUN
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 21. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 22. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 23. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 24. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 25. ตรวจการทำงานของตับ GGT
 26. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเกาต์ Uric Acid
 27. ตรวจหาระดับแคลเซียม Calcium
 28. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg
 29. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs
 30. ตรวจหาประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBc
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 32. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 33. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
 34. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FreeT3
 35. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FreeT4
 36. ตรวจอุจจาระ Stool Exam and Occult blood
 37. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram and Ultrasound
 38. ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน (กระดูกสะโพก และกระดูกสันหลัง) BMD
 39. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
 40. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
 41. ค่าบริการ Hospital Service
 42. คูปองอาหารว่าง Food Coupon
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.