เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูตินรีเวช ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี ตั้งแต่การวินิจฉัย ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งทางนรีเวช ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช การฝากครรภ์และการคลอด ที่มีแพคเกจคลอดเหมาจ่ายพร้อมให้บริการ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง โดยทีมแพทย์สูติ-นรีเวชผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ มีประสบการณ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้หญิงทุกคน

การบริการ

 1. การฝากครรภ์และการคลอดบุตร

 2. การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ปกติ และการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

 3. ตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ ด้วยเครื่อง Ultrasound 4 มิติ

 4. คลินิกนมแม่

 5. ปรึกษาคุมกำเนิด

 6. ตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช

 7. การรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช และการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

 8. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือก่อนมีบุตร

 9. การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

 10. สุขภาพวัยทอง

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ –วันเสาร์ ให้บริการ 08.00-20.00 น. วันอาทิตย์ ให้บริการ 08.00-17.00 น.

โทรศัพท์

 02 487 2100 ต่อ 5247, 5248

คลินิกสูติ - นรีเวช อาคาร 2 ชั้น 2

รายชื่อแพทย์
พญ.ณัฎฐินี ประชาศิลป์ชัย

พญ.ณัฎฐินี ประชาศิลป์ชัย

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ : จ-ศ. 08.00-16.00 น.
นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต

นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : อา. 9.00-12.00 น.
รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช
เวลาออกตรวจ : พ. 17.00-19.00 น.
นพ.อนุเทพ ยังเจริญพร

นพ.อนุเทพ ยังเจริญพร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : พฤ 13.00-17.00/อา. 13.00-17.00 น.
รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร

รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร

ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
เวลาออกตรวจ : อ. 16.00-19.00 น.
พญ.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง

พญ.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช
เวลาออกตรวจ : ศ. 18.00-20.00 น.
พญ.ภัทราพร ชีระอารี

พญ.ภัทราพร ชีระอารี

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
เวลาออกตรวจ :
พญ.ธนิฏฐา กองแก้ว

พญ.ธนิฏฐา กองแก้ว

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : พ. 17.00-20.00 น. / พฤ. 09.00-11.00 น. / อา. 09.00-16.00 น.
พญ.ธนาภา เรขาวศิน

พญ.ธนาภา เรขาวศิน

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ : อ.16.00 - 19.00 น.
พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน

พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ : พฤ 17.00 - 20.00 น.
นพ.เมธัส พันธุ์แย้มมาลี

นพ.เมธัส พันธุ์แย้มมาลี

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
พญ.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

พญ.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และระบบทางเดินปัสสาวะสตรี
เวลาออกตรวจ : จ. 17.00 – 20.00 น./ ส. 09.00 – 12.00 น.
พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : จ. 08.00-17.00 น./อ. 08.00-17.00 น./พ. 08.00-17.00 น./ศ. 08.00-17.00 น./ส. 08.00-17.00 น.
พญ.สิริกุล ฐานพงษ์

พญ.สิริกุล ฐานพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ : จ. 17.00 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4)
พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ : 09.00 - 13.00 น.