เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 1 ชั้น 1

วันและเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 21.00 น. 
 __________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 1118, 1119
 


บริการของคลินิก/ศูนย์

ให้บริการคำปรึกษา วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ โดยทีมสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด ฯลฯ ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง x-ray และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูกและภาวะบาดเจ็บของกระดูกได้ ช่วยเพิ่มมุมมองและความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและยังมีเครื่อง Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลัง เช่นหมอนรองกระดูกบริเวณต้นคอ หรือบั้นเอวกดทับเส้นประสาท และใช้ในการวินิจฉัยการบาดเจ็บของเส้นเอ็น ผิวข้อกระดูกอ่อน และช่วยในการวินิจฉัยเนื้องอก มะเร็งกระดูกได้ด้วย


การให้บริการประกอบด้วยคลินิกการรักษาโรคกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopedic Clinic)

 1. ตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ และปวดกล้ามเนื้อ
 2. การรักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือกประคองตำแหน่งที่บาดเจ็บ
 3. การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อ เส้นเอ็นฉีกขาด จากอุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก การขาดของเส้นเอ็น
 4. การผ่าตัดกระดูกหักด้วยวิธีใส่เหล็กยึดดามในตำแหน่งที่บาดเจ็บไว้
 5. วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัว และการเดินในเด็ก
 6. การผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อหรือกระดูกผิดรูป
 7. การผ่าตัดเลาะก้อนในตำแหน่งของข้อต่างๆ
คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ (Spine Clinic)
 1. การตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกต้นคอ
 2. ​การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม,คดโก่ง,งอ (Scoliosis) ,หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 3. การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยฉีดยาต้านการอักเสบเข้าโพรงไขสันหลัง
 4. การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท
 5. การผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักเคลื่อน
 6. การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscopic Spine Surgery ในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือเพื่อขยายโพรงกระดูกลดการกดเบียดของเส้นประสาท
คลินิกรักษาโรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน (Osteoarthritis and Osteoporosis Clinic)
 
 1. บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก
 2. การรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เริ่มแรก รวมถึงการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
 3. บริการให้คำปรึกษาแนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกโปร่งบาง
คลินิกศัลยกรรมโรคข้อและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Joint and Arthroplasty Clinic)
 1. การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกก่อนผ่าตัด
 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Surgery)
 3. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว (Unicompartmental Knee Arthroplasty: UKA)
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Replacement: TKA)
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement: THR)
 6. การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึก ให้สามารถใช้งานใหม่ได้
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopedics Clinic)
 1. การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น นิ้วมือ มือ แขน ผิดปกติ ผิดรูป, ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน, ขาเก ,ขาโก่ง, รูปร่างเท้าผิดปกติ เท้าปุก เท้าแป, ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด
 2. ให้การรักษาโรคกระดูกในเด็ก เช่น ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ท่าเดินผิดปกติ กระดูกสันผิดรูป/หลังคด
 3. การรักษากระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก
คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine Clinic)
 1. ให้การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
 2. การรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬา
 3. การรักษาผ่าตัดแบบส่องกล้องในข้อที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไปจากการกีฬาและให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดเพื่อให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วขึ้น และโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ
คลินิกศัลยกรรมทางมือ (Hand Clinic)
 1. การผ่ารักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มือ
 2. การรักษาโรคนิ้วล็อค(Trigger finger) และรักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)
 3. การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป(Carpal bone fracture)
 4. ให้การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด
คลินิกศัลยกรรมโรคข้อไหล่ (Shoulder Surgery Clinic)
 1. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน
 2. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน
 3. ผ่าตัดผ่านกล้องกรณีเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด ข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย และไหล่ติดในผู้ป่วยบางราย
คลินิกศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery Clinic)
 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วเท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น
 2. การผ่าตัดกระดูกบริเวณข้อเท้าหักจากอุบัติเหตุให้เข้าที่
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจแพทย์ จำนวน 4 ห้อง
 1. ห้องหัตถการจำนวน 3 ห้อง
 2. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์(X-ray) คือ การใช้รังสีเอกซเรย์ซึ่งมีลักษณะเป็นเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายภาพวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกสามารถใช้ดูความผิดปกติเบื้องต้น เช่นกระดูกหัก หรือมีการติดเชื้อ ข้อต่ออักเสบหรือเนื้องอกในกระดูก
 3. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูก และภาวะการบาดเจ็บของกระดูกได้
 4. การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry) เป็นการตรวจสุขภาพหรือความแข็งแรงของกระดูกว่าอยู่ในระดับปกติมากน้อยเพียงใด หรือเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่
 5. การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

รายชื่อแพทย์
นพ.พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย

นพ.พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย

ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก
เวลาออกตรวจ : จันทร์,พุธ 08.00 - 17.00 น. / อังคาร 08.00 - 19.00 น. / พฤหัสบดี 08.00 - 15.00 น. / อาทิตย์ 11.00 - 19.00 น.
ผศ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ

ผศ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ

ความชำนาญพิเศษ : ข้อสะโพกและข้อเข่า
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.30 - 10.00 น.
นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย

นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย

ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น./ ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ

นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
เวลาออกตรวจ : จันทร์,พุธ,เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง,การบาดเจ็บ
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.30 - 21.00 น.
นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล

นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
นพ.อดิศร วิตตางกูร

นพ.อดิศร วิตตางกูร

ความชำนาญพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
เวลาออกตรวจ : อังคาร,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 09.00 - 11.00 และ 17.00 - 20.00 น.
นพ.อรรถพร ปิยะภาณี

นพ.อรรถพร ปิยะภาณี

ความชำนาญพิเศษ : กระดูกเท้าและข้อเท้า
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.30 - 12.00 น.
นพ.เอกพล ตั้งมานะสกุล

นพ.เอกพล ตั้งมานะสกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านข้อเท้า, อุบัติเหตุ, กระดูกพรุน
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 11.00 น.
ผศ.นพ.ปฎิเวช งามวิจิตวงศ์

ผศ.นพ.ปฎิเวช งามวิจิตวงศ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : ศุกร์,อาทิตย์ 17.00 - 19.30 น.
นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ

นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 21.00 น.
นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านกุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และข้อสะโพกข้อเข่าในผู้ใหญ่
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 19.00 น.
นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 14.00 - 17.00 น.
นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร

นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร

ความชำนาญพิเศษ : ด้านกระดูกสันหลัง
เวลาออกตรวจ : อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / พุธ 10.00 - 20.00 น./ เสาร์ 08.00 - 16.00 น.
นพ.ก่อพงศ์ โฆวินทะ

นพ.ก่อพงศ์ โฆวินทะ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 17.00 - 20.00 น. *สัปดาห์ที่ 1,3,5 และ เสาร์ 17.00 - 21.00 น. *สัปดาห์ที่ 2,4*
พญ.ณัชญา สุริยฉัตร

พญ.ณัชญา สุริยฉัตร

ความชำนาญพิเศษ : เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 16.00 - 20.00 น. *สัปดาห์ที่ 2,4* และ เสาร์ 16.00 - 21.00 น. *สัปดาห์ที่ 1,3,5*
นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์

นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น.
นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ

นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านข้อสะโพกและข้อเข่า
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 11.00 - 14.00 น.
นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์

นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์

ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 21.00 น.
นพ.ทินนาถ สิตตะไพโรจน์

นพ.ทินนาถ สิตตะไพโรจน์

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 21.00 น.
พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส

พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 14.00 - 16.00 น.
นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.
นพ.ขจรเมธ เอื้อดิลกกุลธร

นพ.ขจรเมธ เอื้อดิลกกุลธร

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 18.00 - 21.00 น.
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 19.00 น. *ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน*
รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 20.00 น.
ศ.นพ.ภาณุพันธ์ ทรงเจริญ

ศ.นพ.ภาณุพันธ์ ทรงเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 18.00 น. *ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน*
นพ.วิฑูรย์ กิตติพิชัย

นพ.วิฑูรย์ กิตติพิชัย

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 18.00 - 21.00 น.
นพ.สุธี กล่อมจิตเจริญ

นพ.สุธี กล่อมจิตเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ข้อสะโพกและข้อเข่า
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 11.00 - 14.00 น.
นพ.กณิก ศักดิ์สุภา

นพ.กณิก ศักดิ์สุภา

ความชำนาญพิเศษ : ข้อสะโพกและข้อเข่า
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 10.30 น.