เลือกภาษา:
แพ็กเกจ
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix)

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix)

วัคซีนป้องกันโรค IPD

วัคซีนป้องกันโรค IPD

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ+ปากกาควบคุมน้ำหนัก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ+ปากกาควบคุมน้ำหนัก

แพ็กเกจผ่าตัดเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล กับ กรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจผ่าตัดเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล กับ กรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเตรียมตัวก่อนบวช

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเตรียมตัวก่อนบวช

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ(เด็ก)

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ(เด็ก)

s