เลือกภาษา:
แพ็กเกจ
โปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน

โปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

โปรแกรมผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ

โปรแกรมผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสโรต้า

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสโรต้า

แพ็กเกจปากกาควบคุมน้ำหนัก

แพ็กเกจปากกาควบคุมน้ำหนัก

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอนซิล

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอนซิล

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B