เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่

คลินิกจิตเวช พร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวช ให้บริการจิตบำบัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย มีอาการหวาดระแวง อาการติดแอลกอฮอล์ หรือ ติดยาเสพติด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช พร้อมให้การดูแลรักษาเฉพาะทาง ขยายความรวมไปถึงกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านจิต เช่น นอนไม่หลับ กังวล มีปัญหาชีวิตและครอบครัว โดยทีมจิตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา

วันและเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 - 17.00 น.

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น.

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น.

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5155, 5158

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1

รายชื่อแพทย์
นพ.ธันยา  วิชัยโกศล

นพ.ธันยา วิชัยโกศล

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : พ. 17.00-20.00 น.
นพ.พลภัทร์  โล่เสถียรกิจ

นพ.พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 – 20.00 น.
นพ.วสุพล โอศิริพันธ์ุ

นพ.วสุพล โอศิริพันธ์ุ

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : ศ.16.30 - 19.30 น.
นพ.รักสกุล เมฆกุลวิโรจน์

นพ.รักสกุล เมฆกุลวิโรจน์

ความชำนาญพิเศษ : สาขาจิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : พฤหัส 17.00 - 20.00 น./เสาร์ 13.30 - 17.00 น.
นพ.ธานี เศรษฐจันทร

นพ.ธานี เศรษฐจันทร

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 13.30 - 17.00 น.