เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับการขอวีซ่าหรือการทำประกัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัย

การบริการ

ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกัน

ตรวจสุขภาพก่อนการเข้าเรียน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างประเทศ)

ตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน

ตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ

ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพของสตรี

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่น ๆ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา

ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและสายตา

ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพ

ห้องรับรอง

ห้องตรวจเลือด

ห้องสำหรับตรวจสมรรถภาพปอด

ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด

ห้องฉายรังสีและเอกซเรย์

ห้องตรวจคัดกรองสายตา

ห้องทดสอบการได้ยิน

เครื่องมือทางการแพทย์ประกอบด้วย
1.เครื่อง ECHO สำหรับตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

2.เครื่อง Exercise Stress Test สำหรับตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

3.เครื่อง EKG สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4.เครื่อง Spirometry สำหรับตรวจสมรรถภาพปอด

5.เครื่อง Ankle Brachial Index (ABI) สำหรับตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 07.00-16.00 น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5155, 5158

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1

 
 

รายชื่อแพทย์
นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา

นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
เวลาออกตรวจ : จ,อ,พ,พฤ,ศ,อา 08.00-16.00 น.
นพ.วรวิทย์ ธัญภัทรกุล

นพ.วรวิทย์ ธัญภัทรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
เวลาออกตรวจ : ส.08.00-13.00น.
นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : จ-พฤ,ส 09.00 - 13.00 น.
s