เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกจิตเวช พร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวช ให้บริการจิตบำบัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย มีอาการหวาดระแวง อาการติดแอลกอฮอล์ หรือ ติดยาเสพติด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช พร้อมให้การดูแลรักษาเฉพาะทาง ขยายความรวมไปถึงกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านจิต เช่น นอนไม่หลับ กังวล มีปัญหาชีวิตและครอบครัว โดยทีมจิตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา

วันและเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 16.00-17.30น.

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00น. และ เวลา 17.00-20.00 น.

เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 17.00-20.00 น.

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5155, 5158

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1

รายชื่อแพทย์
ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
เวลาออกตรวจ : พ. 17.00-20.00 น.
พญ.สุพัตรา หงส์ยั่งยืน

พญ.สุพัตรา หงส์ยั่งยืน

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
เวลาออกตรวจ : ส. 13.00-19.00 น.
พญ.ชนากานต์ ตุ้มธรรมรงค์

พญ.ชนากานต์ ตุ้มธรรมรงค์

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
เวลาออกตรวจ : จ. 17.00-20.00 น.
s