เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท อาคาร 1 ชั้น 1

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 20.00 น.
 วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 17.00 น.
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 1150, 1151
 ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ความผิดปกติของสมองและระบบประสาทอย่างครอบคลุม คลินิกโรคหลอดเลือดสมองมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และหลอดเลือดสมองแตก คลินิกความจำเสื่อมดูแลรักษาโรคความจำเสื่อมและความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ หรือที่เรียกว่าสมองเสื่อม/โรคอัลไซเมอร์ คลินิกพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่มีสาเหตุต่างๆกัน ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคของการเคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มอาการบิดหรือกระตุก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้เรายังให้การดูแลรักษาและตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก โดยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองที่ทันสมัย และให้การรักษาผู้ป่วยปวดศีรษะและไมเกรน

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

1.ห้องตรวจ 3 ห้อง ห้อง Treatment 1 ห้อง

2.ตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก โดยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองที่ทันสมัย

ผ่านการรับรองและรางวัลที่ได้รับ
 

รายชื่อแพทย์
นพ.สมชาย โตวณะบุตร

นพ.สมชาย โตวณะบุตร

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคสมองและระบบประสาท
เวลาออกตรวจ : จันทร์, พุธ, เสาร์ 09.00 - 12.00 น. ***ตรวจเฉพาะเคสนัดหมาย***
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี

นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคสมองและระบบประสาท
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 13.30 - 16.00 น. ***ตรวจเฉพาะเคสนัดหมาย***
นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคสมองและระบบประสาท
เวลาออกตรวจ : อังคาร 09.00 - 17.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,3,4,5 ของเดือน) / อังคาร 13.00 - 17.00 น (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) *หมายเหตุ : เวลา 09.00-17.00 น. ออกตรวจที่ศูนย์สมองฯ อาคาร 1 // หลังเวลา 17.00-20.00 น.
พญ.มณษร  สุวโชควาณิช

พญ.มณษร สุวโชควาณิช

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคสมองและระบบประสาท
เวลาออกตรวจ : จ. 11.00-17.00 น. / อ. 8.00-16.00 น. / อา. 10.00-17.00 น. *หมายเหตุ : จ,อา. หลังเวลา 17.00 น. /พ. 11.00-20.00 น./พฤ.10.00-19.00 น./ศ. 09.00-18.00 น. ออกตรวจที่คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2
นพ.ณราดล โตวณะบุตร

นพ.ณราดล โตวณะบุตร

ความชำนาญพิเศษ : โรคสมองและระบบประสาท
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)