เลือกภาษา:
กิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์ วิลเลจ เข้าเยี่ยมชม

yes โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ยินดีต้อนรับคุณครู และน้อง ๆ จาก
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ คิดส์ วิลเลจ ได้เข้าเยี่ยมชมคลินิก และห้องตรวจแพทย์ ในโครงการเกี่ยวกับหมอของทางโรงเรียน ชมบรรยากาศภายในห้องตรวจคุณหมอ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ แผนกทันตกรรม โดย ทพญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ คลินิกเด็ก โดย พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล และศูนย์ตรวจสุขภาพโดยทีมพยาบาล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา...
heart"ขอขอบคุณทางโรงเรียน และน้องๆที่ได้ให้เราได้ดูแล"heart