เลือกภาษา:
กิจกรรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพCPR

yes ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ร่วมกับตลาดสดธนบุรีและอินสไปร์ ฟิตเนส จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” นำโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ และสอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง
--------------------------------------
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้
 

s