เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ


บริการของคลินิก/ศูนย์

ให้บริการคำปรึกษา วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ โดยทีมสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด ฯลฯ ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง x-ray และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูกและภาวะบาดเจ็บของกระดูกได้ ช่วยเพิ่มมุมมองและความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและยังมีเครื่อง    Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลัง เช่นหมอนรองกระดูกบริเวณต้นคอ หรือบั้นเอวกดทับเส้นประสาท และใช้ในการวินิจฉัยการบาดเจ็บของเส้นเอ็น ผิวข้อกระดูกอ่อน และช่วยในการวินิจฉัยเนื้องอก มะเร็งกระดูกได้ด้วย

การให้บริการประกอบด้วยคลินิกการรักษาโรคกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopedic Clinic)

 1. ตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ และปวดกล้ามเนื้อ

 2. การรักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือกประคองตำแหน่งที่บาดเจ็บ

 3. การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อ เส้นเอ็นฉีกขาด จากอุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก การขาดของเส้นเอ็น

 4. การผ่าตัดกระดูกหักด้วยวิธีใส่เหล็กยึดดามในตำแหน่งที่บาดเจ็บไว้

 5. วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัว และการเดินในเด็ก

 6. การผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อหรือกระดูกผิดรูป

 7. การผ่าตัดเลาะก้อนในตำแหน่งของข้อต่างๆ
   

คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ (Spine Clinic)

 1. การตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกต้นคอ

 2. การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม,คดโก่ง,งอ (Scoliosis) ,หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

 3. การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยฉีดยาต้านการอักเสบเข้าโพรงไขสันหลัง

 4. การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท

 5. การผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักเคลื่อน
 6. การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscopic Spine Surgery ในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือเพื่อขยายโพรงกระดูกลดการกดเบียดของเส้นประสาท

คลินิกรักษาโรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน (Osteoarthritis and Osteoporosis Clinic)

 1. บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก

 2. การรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เริ่มแรก รวมถึงการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

 3. บริการให้คำปรึกษาแนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกโปร่งบาง
   

คลินิกศัลยกรรมโรคข้อและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Joint and Arthroplasty Clinic)

 1. การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกก่อนผ่าตัด

 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม(Knee Replacement Surgery)

 3. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว(Unicompartmental Knee Arthroplasty: UKA)

 4. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ(Total Knee Replacement: TKA)

 5. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม(Total Hip Replacement: THR)

 6. การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึก ให้สามารถใช้งานใหม่ได้


คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopedics Clinic)

 1. การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น นิ้วมือ มือ แขน ผิดปกติ ผิดรูป , ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน ,ขาเก ,ขาโก่ง ,รูปร่างเท้าผิดปกติ เท้าปุก เท้าแป ,ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด

 2. ให้การรักษาโรคกระดูกในเด็ก เช่น ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ท่าเดินผิดปกติ กระดูกสันผิดรูป/หลังคด

 3. การรักษากระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก

 

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine Clinic)

 1. ให้การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

 2. การรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬา

 3. การรักษาผ่าตัดแบบส่องกล้องในข้อที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไปจากการกีฬาและให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดเพื่อให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วขึ้น และโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ

 

คลินิกศัลยกรรมทางมือ (Hand Clinic)

 1. การผ่ารักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มือ

 2. การรักษาโรคนิ้วล็อค(Trigger finger) และรักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)

 3. การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป(Carpal bone fracture)

 4. ให้การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด

 

คลินิกศัลยกรรมโรคข้อไหล่ (Shoulder Surgery Clinic)

 1. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน
 2. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ทันสมัยร่วมกับเทคนิคการรักษาเฉพาะด้าน
 3. ผ่าตัดผ่านกล้องกรณีเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด ข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย และไหล่ติดในผู้ป่วยบางราย


คลินิกศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery Clinic)

 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วเท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น

 2. การผ่าตัดกระดูกบริเวณข้อเท้าหักจากอุบัติเหตุให้เข้าที่


ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
1.ห้องตรวจแพทย์ จำนวน 4 ห้อง
2.ห้องหัตถการจำนวน 3 ห้อง
3.การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์(X-ray) คือ การใช้รังสีเอกซเรย์ซึ่งมีลักษณะเป็นเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายภาพวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกสามารถใช้ดูความผิดปกติเบื้องต้น เช่นกระดูกหัก หรือมีการติดเชื้อ ข้อต่ออักเสบหรือเนื้องอกในกระดูก
4.การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูก และภาวะการบาดเจ็บของกระดูกได้
5.การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry) เป็นการตรวจสุขภาพหรือความแข็งแรงของกระดูกว่าอยู่ในระดับปกติมากน้อยเพียงใด หรือเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่
6.การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)วันและเวลาเปิดให้บริการ
เปิดทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลาออกตรวจเวลา 08.00 - 21.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-4872100 ต่อ 1118,1119

ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.อรรถพร ปิยะภาณี
นพ.อรรถพร ปิยะภาณี
ความชำนาญพิเศษ : กระดูกเท้าและข้อเท้า
อา. 10.30-12.00 น.
นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์
นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์
ความชำนาญพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
พุธ 17.00-20.00 น.
นพ.อดิศร วิตตางกูร
นพ.อดิศร วิตตางกูร
ความชำนาญพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
อ,พฤ. 17.00-20.00 น. /ส. (09.00-11.00)-(17.00-20.00) น.
ผศ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ
ผศ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ
ความชำนาญพิเศษ : ข้อสะโพกและข้อเข่า
อา. 08.30-10.00 น.
นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร
นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร
ความชำนาญพิเศษ : ด้านกระดูกสันหลัง
อ,พฤ-ศ. 08.00 - 17.00 น. / พ.10.00-20.00 น./ ส. 08.00 - 16.00 น.
นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์
นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์
ความชำนาญพิเศษ : ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
อา. 14.00-17.00 น.
นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
ความชำนาญพิเศษ : ด้านกุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และข้อสะโพกข้อเข่าในผู้ใหญ่
พฤ. 17.00-19.00 น.
นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ
นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ
ความชำนาญพิเศษ : ด้านข้อสะโพกและข้อเข่า
อาทิตย์ 11.00 - 14.00 น.
นพ.เอกพล ตั้งมานะสกุล
นพ.เอกพล ตั้งมานะสกุล
ความชำนาญพิเศษ : ด้านข้อเท้า, อุบัติเหตุ, กระดูกพรุน
อา. 8.00-11.00 น.
นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ
นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ
ความชำนาญพิเศษ : ด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
จ,พ,ส. 9.00-15.00 น.
ผศ.นพ.ปฎิเวช งามวิจิตวงศ์
ผศ.นพ.ปฎิเวช งามวิจิตวงศ์
ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม
ศ. 17.00-19.30 น. / อา. 17.00-19.30 น.
นพ.ขจรเมธ เอื้อดิลกกุลธร
นพ.ขจรเมธ เอื้อดิลกกุลธร
ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อา. 18.00-21.00 น.
นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ
นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ
ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศ. 17.00-21.00 น.
นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
ความชำนาญพิเศษ : ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
จ. 18.00-21.00 น.
นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล
นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล
ความชำนาญพิเศษ : ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก
จ. 17.00-20.00 น. / ศ. 09.00-16.00 น.
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
17.00 - 19.00 น.
นพ.พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย
นพ.พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก
จ,พ. 8.00-17.00 น. / อ. 8.00-19.00 น / พฤ. 8.00-15.00 น. / อา. 11.00-19.00 น.
นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย
นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
จ.08.00-18.00น./อ-พฤ. 08.00-17.00น./ ศ. 08.00-15.00 น.
พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส
พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ส.14.00 - 16.00 น.
นพ.ก่อพงศ์ โฆวินทะ
นพ.ก่อพงศ์ โฆวินทะ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า
ศ,ส. 17.00-20.00 น.
นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
อา. 13.00-17.00 น.
ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
พุธ (Wk 2,4) 17.00 - 18.00 น.
นพ.ธิติ เกิดอรุณสุขศรี
นพ.ธิติ เกิดอรุณสุขศรี
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เสาร์ 11.00 - 14.00 น.
นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์
นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
อังคาร 17.00-21.00 น.
พญ.ณัชญา สุริยฉัตร
พญ.ณัชญา สุริยฉัตร
ความชำนาญพิเศษ : เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์
จ. 17.00-20.00 น. / เสาร์ 16:00 - 20:00 น.
รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย
รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา
อังคาร 17.00 - 20.00 น.
รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง,การบาดเจ็บ
พ. 17.30-21.00 น.
นพ.ทินนาถ สิตตะไพโรจน์
นพ.ทินนาถ สิตตะไพโรจน์
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า
พฤ 17.00 - 21.00 น.