เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกหู คอ จมูก มีหน้าที่ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คำปรึกษา ด้านหู คอ จมูก แก่ผู้มารับบริการ

ขอบเขตการให้บริการของคลินิกหู คอ จมูก มีดังนี้

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโรค ทาง หู คอ จมูก ทั่วไป และเฉพาะทาง โดยทางโรงพยาบาลมีคลินิกเฉพาะทาง ได้แก่

- คลินิกเฉพาะทางด้านจมูกและภูมิแพ้ ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ แก้ปัญหาโครงสร้างภายในจมูก รวมทั้งผ่าตัดไซนัสทางกล้อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

- คลินิกโรคโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา ด้าน การได้ยิน และ ปัญหาการทรงตัวที่เกิดจากหูชั้นใน รวมทั้งการผ่าตัดหู

- คลินิกนอนกรน ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาเรื่องนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ ทำการทดสอบการนอนกรน และ ผ่าตัดแก้ไขภาวะนอนกรนที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน

2. การทำหัตถการ และการผ่าตัด ของคลินิก หู คอ จมูก จะแบ่งเป็นสองกรณี ได้แก่

2.1 OPD case เป็นการผ่าตัดที่ทำที่ แผนกผู้ป่วยนอกได้ ได้แก่

- การกรีดระบายหนอง บริเวณ หู คอ จมูก โดยใช้การระงับความเจ็บปวด ด้วยยาชาเฉพาะที่ (Incision and drainage)

- การตัดก้อนหรือชิ้นเนื้อบริเวณ หู คอ จมูก ที่สามารถระงับความเจ็บปวด ด้วยยาชาเฉพาะที่ เพื่อจุดประสงค์ทั้งการ วินิจฉัย และ รักษา ได้แก่ การตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อการวินิจฉัย (Excision biopsy, Incisional biopsy, punch biopsy)

- การทำความสะอาดหู (Ear cleaning by irrigation or suction)

- การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู คอ จมูก (Remove foreign body from ear, nose, throat)

- การวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก โดยวิธีการส่องกล้อง (by sinuscope or fiberoptic laryngoscope)

- การผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้น (frenulotomy)

- การเจาะดูดชิ้นเนื้อที่คอ ด้วยเข็มขนาดเล็ก (Fine needle aspiration)

- การหยุดเลือดกำเตา (Anterior, Anterior + Posterior nasal packing, cauterization)

- การเปลี่ยนท่อช่วยหายใจที่คอ (Tracheostomy)

- การจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ที่บริเวณจมูกและคอ (Radiofrequency)

2.2 IPD case เป็นการผ่าตัดที่จำเป็นต้องทำในห้องผ่าตัด ได้แก่

- การกรีดระบายหนอง บริเวณ หู คอ จมูก โดยใช้การระงับความเจ็บปวด ด้วยการดมยาสลบ (Incision and drainage)

- การตัดก้อนหรือชิ้นเนื้อบริเวณ หู คอ จมูก ที่ระงับความเจ็บปวด ด้วยการดมยาสลบ (Excision biopsy, Incisional biopsy, punch biopsy)

- การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู คอ จมูก (Remove foreign body from ear, nose, throat) โดยใช้การระงับความเจ็บปวด ด้วยการดมยาสลบ

- การผ่าตัดทอนซิลอะดีนอยด์ (Tonsillectomy, Adenoidectomy)

- การผ่าตัดไทรอยด์ (Thyroidectomy)

- การผ่าตัดหู (Tympanoplasty, Tympanomastoidectomy)

- การเจาะคอ (Tracheostomy)

- การผ่าตัดไซนัส ทั้งการผ่าตัดแบบเปิด และการผ่าทางกล้อง (Sinus surgery, Endoscopic Sinus Surgery)

- การผ่าตัดแก้โครงสร้างในจมูก (Septorhinoplasty)

3. การตรวจการได้ยินโดยผู้ชำนาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

- การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหู ของเด็กแรกเกิด (Otoacoustic Emissions, OAEs)

- การตรวจการได้ยิน (Audiogram)

 

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5166, 5167

คลินิกหู คอ จมูก อาคาร 2 ชั้น 1

  

คลินิก หู คอ จมูก
นพ.ศราวุฒิ พูลทรัพย์
นพ.ศราวุฒิ พูลทรัพย์
ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคจมูกและภูมิแพ้
อ,พ 17.00-20.00 น.
พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์
พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์
ความชำนาญพิเศษ : ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
จ. 09.00-16.00 น./ส.17.00-19.00น.
นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์
นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก
อ. 17.30-19.30 น.
นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ
นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ
ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก
ส. 13.00-16.00 น.
นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์
นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์
ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก โรคจมูกและภูมิแพ้
พ,พฤ 17.00-20.00 น
พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร
พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การนอนหลับ
เสาร์ 09:00 - 12:00 น.
พญ.ญาณิตา  รัชนิวัต
พญ.ญาณิตา รัชนิวัต
ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก
จันทร์ 17.00 – 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ 2,4)
นพ.พัลลภ ศิริบุญคุ้ม
นพ.พัลลภ ศิริบุญคุ้ม
ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ด้านโรคจมูกและภูมิแพ้
ส. 09.00-12.00 น.
พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล
พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล
ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
อังคาร 09.30 - 15.30 น.
พญ.ปวิณตรา  ศิริภูธร
พญ.ปวิณตรา ศิริภูธร
ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
อาทิตย์ 09.00 - 15.00 น.
พญ.ศศิกานต์  พนาวรางกูร
พญ.ศศิกานต์ พนาวรางกูร
ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
พ-ศ. 08.00 - 17.00 น./ส.12.00- 17.00 น./ อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
พญ.ปริย ปิ่นแก้ว
พญ.ปริย ปิ่นแก้ว
ความชำนาญพิเศษ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา
จ. 17.00-20.00 น. (WK 1,3,5)