เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
ผศ.นพ.ปฎิเวช งามวิจิตวงศ์
ผศ.นพ.ปฎิเวช งามวิจิตวงศ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
ศุกร์ 17.00 - 19.30 น.
อาทิตย์ 17.00 - 19.30 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน

s