เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย
นพ.พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย

ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 8.00 - 17.00 น.
อังคาร 8.00 - 19.00 น.
พุธ 8.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี 8.00 - 15.00 น.
อาทิตย์ 11.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

s