เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พุธ 17.00 - 18.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • Fellowship in Hand surgery, Microsurgery, University of Oxford, England

s