เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17.00 - 19.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Postdoctoral studies in Total Joint Replacement, Department of Orthopaedic Surgery, University of California Los Angeles (UCLA), USA
  • Residency Training Program, Department of Orthopaedic Surgery, University of California Los Angeles (UCLA), USA
  • Clinical Fellowship in Advanced Spine Surgery, Department of Orthopaedic Surgery, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA
  • Certificate in Minimally Invasive Total Knee Replacement, Australia
  • Certificate in Minimally Invasive Spinal Surgery, Germany

หมายเหตุ
-วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

s