เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน

s