เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล
พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อังคาร 9.30 - 15.30 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s