เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.วิทวัส  เจตโรจนานนท์
นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์

ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อังคาร 17.00 - 21.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์บูรณสภาพในข้อสะโพกและข้อเข่า จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

s