เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.ศศิกานต์  พนาวรางกูร
พญ.ศศิกานต์ พนาวรางกูร

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พุธ 8.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ 12.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 18.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลราชวิถี

s