เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.ปวิณตรา  ศิริภูธร
พญ.ปวิณตรา ศิริภูธร

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

s