เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
นพ.สุรัตน์  ทองอยู่
นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากAustin Health Melbourne

s