เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.ศราวุฒิ พูลทรัพย์
นพ.ศราวุฒิ พูลทรัพย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคจมูกและภูมิแพ้

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พุธ 17.00 - 20.00 น.
อังคาร 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s