เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร
พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การนอนหลับ

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 9.00 - 12.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

s