เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ก่อพงศ์ โฆวินทะ
นพ.ก่อพงศ์ โฆวินทะ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 17.00 - 21.00 น.
ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้า จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ
-วันศุกร์,เสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
-วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

s