เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ทินกร  ปลื้มวิทยาภรณ์
นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 14.00 - 17.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลเลิดสิน

s